Ilgar Ozturk is an Istanbul based filmmaker.  He established his anti-traditional approach to storytelling injected with dark humor and stylistic cinematography whilst living and producing work in Los Angeles since 2011.  These characteristics are undoubtedly present in his award winning short film ‘Niko’ which found recognition through festival circuits in 2013 around the US.  International cultural and social experiences as well as a background in performing arts management have strongly influenced his vision to produce an eclectic and entertaining style producing a profound balance of stylization and authenticity.
Ilgar Öztürk, İstanbul merkezli bir yönetmen ve hikaye anlatıcısıdır. 2011-2015 yılları arasında Los Angeles'ta yaşadığı dönemde işlerini üretirken;  kara mizah ile harmanlanmış bir sinematografi, hikaye anlatımına geleneksel olmayan bir yaklaşım geliştirdi. Bu özellikler şüphesiz 2013'te Amerika Birleşik Devletleri film festivalleri çevrelerinde tanınan ödüllü filmi 'Niko'da mevcut. Uluslararası ve sosyal deneyimlerinin yanı sıra performans sanatları yönetimindeki üniversite eğitimi, derin bir bakış ve özgünlük ile eklektik aynı zamanda da eğlenceli bir stil üretme yolundaki vizyonunu güçlü bir şekilde etkilemiştir.

Back to Top